42days

דף מכירה לתכנית ייחודית להריזה ואורח חיים בריא של ליב עזריה, 42 יום שבהם אפשר להוריד בין 5 ל 8 ק"ג. דף המכירה מפרט את התכנית והמסלול המלא, וכולל המלצות בוידאו ובונוסים לנרשמות.

לשיחת היכרות

lets talk

לשיחת היכרות השאירו פרטים